• Address:
  • AZ1000, Bakı-Quba yolu 37-ci km
  • Write us
  • info@azmonbat.com
Batteries

 

 

 

SELECT WEBSITE
 

 

about us

Welcome to Azmonbat Website

Son zamanlar ölkəmizdə ətraf mühitin çirklənmədən qorunmasına böyük önəm verilir. Bunun üçün müasir texnologiyalardan istifadə olunaraq gündəlik istifadəmizdə olan zərərli məhsulların toplanması, utilizasiyası və təkrar emalı sahələri daim diqqət mərkəzindədir. Bundan başqa ölkəmizdə ağır sənayenin və qeyri neft sektorunun inkişafı sahəsində mühüm addımlar atılmaqdadır.